O nas

Witamy w Akademii Przedszkolaka MAX

Akademia Przedszkolaka MAX jest przedszkolem, w którym panuje domowa atmosfera. To jedno z najbardziej  fascynujących miejsc zabaw i nauki dla najmłodszych. Dbamy o wszechstronny rozwój każdej pociechy, twórczo rozwijamy dziecięce talenty i zainteresowania, a także zapewniamy długie godziny znakomitej zabawy. Na uwadze mamy również bezpieczeństwo dzieci.

Do każdego dziecka podchodzimy indywidualnie, co umożliwiają nam mało liczebnie grupy.

Nasze przedszkole znajduje się w centrum Płocka przy al. Kilińskiego 12. Placówka posiada parking i zagospodarowany plac zabaw.

Naszym dzieciom zapewniamy 3 smaczne i zdrowe posiłki dziennie. Jadłospis jest zgodny z obowiązującymi normami. Przyzwyczajamy dzieci do zdrowych nawyków żywieniowych. Nie stosujemy gotowych przypraw z polepszaczami smaku i zapachu. Preferujemy różnego rodzaju zioła oraz dodatki naturalne przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym. Posiadamy certyfikat zdrowego żywienia dzieci uzyskany w Akademii Zdrowego Przedszkolaka w Warszawie.

W naszym przedszkolu zatrudniona jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która wspomaga rozwój każdego dziecka, zgodnie z jego potrzebami. Nasz personel, to wspaniali ludzie, którzy mają wyjątkowe zainteresowania, lubią aktywnie i ciekawie spędzać czas, a praca z dziećmi jest dla nich życiową pasją. Ich kreatywność i pomysłowość pozwala prowadzić wyjątkowe zajęcia dla dzieci. Dobra zabawa, staranne przygotowanie do zajęć dydaktycznych, odpowiedzialna opieka, dojrzałość a przede wszystkim dbanie o bezpieczeństwo naszych dzieci – oto wizytówka naszych wychowawców i pomocy. Oddając nam pod opiekę swoje dziecko, masz pewność, że jest w dobrych rękach.

CELE I ZADANIA AKADEMII PRZEDSZKOLAKA MAX

Pracujemy z dziećmi w wieku od 2 do 6 lat. Rozumiejąc proces edukacyjny małego dziecka jako wspieranie jego rozwoju i samodoskonalenia, mając świadomość czekających dziecko wyzwań ze strony współczesnego świata, stawiamy sobie cele, których realizacja pozwoli dziecku funkcjonować w dynamicznie zmieniających warunkach.

Uczymy dzieci:

 • budowania „obrazu siebie” w relacjach Ja i Ty – Wy, Ja – To przez stworzenie odpowiednich warunków.
 • kształtowania umiejętności i elementarnych zdolności dynamicznego przystosowania dziecka do otaczającej je rzeczywistości – bliższej i dalszej.
 • stwarzamy sytuacje edukacyjne usprawniające biegłość w budowaniu i posługiwaniu się znakiem – słowem, gestem, liczbą, barwą w poznaniu i zmienianiu siebie i świata.
 • wprowadzamy dziecko w świat wartości i postaw pozytywnych w otwartym, twórczym (na miarę dziecka) funkcjonowaniu w grupie.

Realizujemy Nową Podstawę Programową opartą na czterech filarach edukacji, będące celami ogólnymi kształcenia:

 1. Uczymy się, aby WIEDZIEĆ
 2. Uczymy się, aby DZIAŁAĆ
 3. Uczyć się, aby BYĆ
 4. Uczyć się, aby ŻYĆ WSPÓLNIE Z INNYMI.

W czasie pobytu dziecka w przedszkolu zapewniamy przygotowanie do podjęcia nauki w szkole podstawowej poprzez realizację Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego.

Od początku stycznia 2017 roku proponujemy dzieciakom wspólną zabawę z tabletami dla przedszkolaków.
Sympatyczny stworek Tablik stał się ich miłym towarzyszem wspólnej przygody z nauką. Proponowana aplikacja przeprowadza dzieciaki przez konkretne bloki tematyczne, zgodnie z podstawą programową edukacji przedszkolnej. Najstarsze przedszkolaki ćwiczą z Tablikiem swoje umiejętności grafomotoryczne, matematyczne, logiczne myślenie, refleks, kreatywność, pamięć i koncentrację.

 

tabliktablik

 

Już dziś widzimy, że korzystanie z tabletów stanowi świetne uzupełnienie tradycyjnych zajęć i aktywności przedszkolnych w Akademii.

Zadaniem edukacyjnym Naszego Przedszkola jest:

 • Tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko dorasta.
 • Rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania z rówieśnikami i najbliższym środowiskiem oraz umiejętności polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych i dochodzenia do kompromisów.
 • Kształtowanie podstawowych powinności moralnych:

– życzliwości
– tolerancji
– sprawiedliwości
– uczciwości
– odpowiedzialności

 • Rozwijanie dbałości o własne zdrowie i higienę osobistą.
 • Wdrażanie do rozpoznawania sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu oraz wyrabianie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 • Wyrabianie sprawności i zwinności ruchowej oraz umiejętności reagowania na umówione sygnały, dotyczące różnych sposobów zachowań i ustawień w zabawach, grach i ćwiczeniach gimnastycznych.
 • Ukazywanie piękna przyrody.
 • Zapewnienie doświadczeń do nabywania umiejętności słuchania i mówienia.
 • Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia i zdobywania orientacji w zakresie podstawowych pojęć matematycznych związanych z orientacją w przestrzeni, figurami geometrycznymi, cechami jakościowymi przedmiotów i zjawisk, zbiorami, ciężarem, pojemnością i czasem.
 • Tworzenie warunków do wyrażania za pomocą różnej ekspresji plastycznej własnych emocji, przeżyć, zaobserwowanych zjawisk oraz nabywanie umiejętności posługiwania się narzędziami i materiałami niezbędnymi do jej twórczości.
 • Kształtowanie wrażliwości muzycznej poprzez słuchanie, śpiewanie, rozpoznawanie i odtwarzanie piosenek, muzyki, brzmienia instrumentów oraz uczestniczenie w zabawach rytmicznych przy muzyce.

Zapewniamy :

 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną m in. pedagogów wieku dziecięcego, specjalistę z zakresu terapii pedagogicznej, logopedę,  oligofernopedagoga, nauczyciela języka angielskiego, nauczyciela wspomagającego i pomoce nauczycieli;
 • dostęp do znanych, sprawdzonych metod pracy z dziećmi – elementy Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, elementy metody C. Orffa
 • zajęcia oparte o metody aktywizujące i wspomagające rozwój dzieci – metoda P. Dennisona
 • stałą współpracę ze specjalistami : pedagogiem, logopedą w razie konieczności z psychologiem
 • współpracę z dietetykiem
 • ciekawe pomoce dydaktyczne, w tym sprzęt multimedialny, tj. tablice interaktywne i tablety

Proponujemy nieodpłatne zajęcia dodatkowe takie jak:

 • zajęcia z tańca towarzyskiego i rytmiki
 • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
 • zajęcia ruchowe z elementami AIKIDO
 • nauka języka angielskiego – codzienne zajęcia i obowiązkowe w grupie 5-6 latków
 • grupowe zajęcia logopedyczne
 • indywidualna terapia logopedyczna
 • zajęcia z robotyki dla najstarszej grupy
 • dogoterapia/zajęcia ze zwierzętami
 • teatrzyki (zajęcia, przedstawienia, spotkania z żywym aktorem, spotkania z kukiełką, teatr cieni)
 • dyskoteki, andrzejki, mikołajki, bal karnawałowy

Dodatkowo organizujemy zajęcia na basenie.

 

ROZWÓJ DZIECKA

Naszym celem jest WSPOMAGANIE WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU DZIECKA

Rozwój człowieka to zmiana jego zachowań, sposobu myślenia, mówienia, czy aktywności. Rozpoczyna się on od urodzenia i zachodzi przez całe życie.

Wiek przedszkolny to bardzo ważny okres intensywnego tempa rozwoju dziecka. Jego przebieg ma decydujące znaczenie dla dalszego życia. Zdobyta wtedy wiedza, umiejętności, stanowią ważny grunt dla dalszego kształtowania i rozwoju.

Wychowanie przedszkolne to pierwsze wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidualnym potencjałem i możliwościami. Działania ukierunkowuje się dlatego na stymulowanie i kształtowanie, tak w zakresie rozwoju, umysłowego, emocjonalnego, społecznego, jak i fizycznego, czy w zakresie czynności samoobsługowych.

Rozwój przedszkolny to także czas nauki, tzw. wczesnej edukacji dziecka od 2,5/3 lat, aż do momentu rozpoczęcia nauki w szkole. To co charakteryzuje Twoje dziecko, decyduje o jego potrzebach, uzasadnia reakcje, a nam pozwala na właściwe odpowiedzenie na jego potrzeby.