PROJEKT PT. ”ZDROWY ODDECH NA MAXA” – 2018r.

Projekt zrealizowany został w ramach Konkursu grantowego pn. „Nasze powietrze – nasza wspólna sprawa”, w ramach obchodów Dnia Ziemi oraz Światowego Dnia Ochrony Środowiska organizowanego przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku oraz Szkołę Podstawową Nr 14 im. prof. Władysława Szafera w Płocku.

 

Celem projektu było propagowanie działań związanych z ochroną powietrza poprzez budowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci, rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska i stanu powietrza, promowanie informacji i działań dotyczących ochrony powietrza w naszym mieście.

 

  • Przedszkolaki wzięły udział w zajęciach pt. Edukacja ekologiczna przez zabawę.
  • 4 czerwca 2018r. przeprowadzona była zabawa terenowa z zadaniami mającymi na uwadze zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci oraz wskazanie odpowiedzialności indywidualnej i społecznej za działania człowieka wobec środowiska, a 5 czerwca 2018r. wystąpiły podczas happeningu dla ogółu społeczeństwa pn. „Nasze powietrze – nasza wspólna sprawa”.

Zdjęcie użytkownika Przedszkole MAX.

Z TABLIKIEM SERCU BLISKA OCHRONA ŚRODOWISKA – 2017 rok

Panie Elżbieta Wiśniewska, Malwina Kowalewska, Martyna Kalinowska, Julita Wiśniewska uczące w Akademii Przedszkolaka Max realizują dla naszych przedszkolaków ekologiczny projekt „Z Tablikiem sercu bliska ochrona środowiska” w ramach Konkursu grantowego pn. „ŻYJ EKOLOGICZNIE – TO NAPRAWDĘ SIĘ OPŁACA” organizowanego przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” oraz Gimnazjum Nr 6 w Płocku działającego na zlecenie Gminy Miasta Płock

Celem projektu jest ppropagowanie zrównoważonego stylu życia poprzez podniesienie świadomości i zaktywizowanie odbiorców inicjatyw podejmowanych w ramach projektu w zakresie ochrony środowiska w życiu codziennym z wykorzystaniem multimedialnych i doświadczalnych metod dydaktycznych.

Nasze dzieciaki biorą udział w dedykowanych dla grup przedszkolnych zajeciach edukacyjnych, uwrażliwiających dzieci na konieczność współdziałania na rzecz środowiska, w tym poszerzenia wiedzy przyrodniczej. Przez świat ekologii dzieci przeprowa niebieski stworek TABLIK, który jest bohaterem aplikacji na dziecięcych tabletach używanych wraz z tablicami interaktywnymi do projektu.Innowacyjne formy rozbudzają zaintersowanie dzieci zagadnieniami ekologicznym, wykorzystując ich naturalną ciekawość świata. Podczas zajęć przygotowane zostaną materiały na tablicę informacyjną. Podsumowaniem projektu będzie udział w happeningu pn. „Dzień czystego powietrza”.

 

O RETY TABLETY! – 2017 rok

Od początku stycznia 2017 roku proponujemy dzieciakom wspólną zabawę z tabletami dla przedszkolaków. Sympatyczny stworek Tablik stał się ich miłym towarzyszem wspólnej przygody z nauką. Proponowana aplikacja przeprowadza dzieciaki przez konkretne bloki tematyczne, zgodnie z podstawą programową edukacji przedszkolnej. Najstarsze przedszkolaki ćwiczą z Tablikiem swoje umiejętności grafomotoryczne, matematyczne, logiczne myślenie, refleks, kreatywność, pamięć i koncentrację. Już dziś widzimy, że korzystanie z tabletów stanowi świetne uzupełnienie tradycyjnych zajęć i aktywności przedszkolnych w Akademii.

o rety tablety

STRAŻNICY PRZYRODY NA MAXA – 2016 rok

Nasze przedszkole zrealizowało kolejny ekologiczny projekt pt. Strażnicy przyrody na maxa” w ramach Konkursu grantowego pn. „Wybierz zrównoważony styl życia” organizowanego przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku oraz Gimnazjum Nr 6 w Płocku ze środków Gminy Miasto -Płock.

Celem naszego projektu było propagowanie zrównoważonego stylu życia poprzez poszerzenie wiedzy ekologicznej oraz zbudowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze dzieci i dorosłych oraz zaangażowanie w działania proekologiczne w codziennym życiu.

Nasze dzieciaki brały udział w cyklu warsztatach edukacyjnych i warsztatach terenowych z pszczelarzem. Przygotowały kampanie informacyjną, tj tablicę informacyjną oraz ulotki kolportowane wśród społeczności lokalnej. Wystąpiły również z prezentacją projektu podczas happeningu pn. „Wybierz zrównoważony styl życia” na Placu Starego Rynku w Płocku organizowanego w dniu 10 czerwca 2016r.

 

PORADY ENERGOJADOWEJ BRYGADY – 2015 rok

Nasze przedszkole zrealizowało projekt pt. PORADY ENERGOJADOWEJ BRYGADY w ramach Konkursu grantowego pn. „Z energią zmieńmy zródła!”organizowanego przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku oraz Gimnazjum Nr 6 w Płocku.

Celem naszego projektu było poszerzenie wiedzy ekologicznej oraz zbudowanie poczucia odpowiedzialności dzieci i za środowisko przyrodnicze poprzez zaktywizowanie ich do działań związanych z przeciwdziałaniem degradacji środowiska zwłaszcza w zakresie powstrzymania globalnego ocieplenia klimatu i ochrony klimatu w codziennym życiu.

Nasze dzieciaki brały udział w cyklu zajęć edukacyjnych i warsztatach terenowych. Przygotowały plansze tematyczne i kampanie informacyjną wśród społeczności lokalnej. Wystąpiły również z prezentacją projektu podczas happeningu pn.”Z energią zmieńmy zródła!” na Placu Starego Rynku w Płocku.

AKADEMIA ZMIENIA NAWYKI – 2014 rok
Zmieniaj nawyki – nie klimat!

Nasze przedszkole zrealizowało projekt pt. AKADEMIA ZMIENIA NAWYKI w ramach Konkursu grantowego pn. „Zmieniaj nawyki – nie klimat!”organizowanego przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku oraz Gimnazjum Nr 6 w Płocku.

Celem naszego projektu było poszerzenie wiedzy ekologicznej oraz zbudowanie poczucia odpowiedzialności dzieci i dorosłych za środowisko przyrodnicze poprzez zaktywizowanie UCZESTNIKÓW do działań związanych z przeciwdziałaniem degradacji środowiska i ochroną klimatu w codziennym życiu.

Nasze dzieciaki brały udział w cyklu zajęć edukacyjnych i warsztatach terenowych. Segregowały odpady w ramach akcji „Każdy wygrywa. Sadzonka za segregacje!”, przygotowały wystawę oraz wystąpiły z prezentacją projektu podczas happeningu pn. „Zmieniaj nawyki – nie klimat!” na Placu Starego Rynku w Płocku.

SOLIDNY START PRZEDSZKOLAKA TO CIEKAWSZA PRZYSZŁOŚĆ ŻAKA – 2012/2013

Akademia realizowalizowała projekt pt. „SOLIDNY START PRZEDSZKOLAKA TO CIEKAWSZA PRZYSZŁOŚĆ ŻAKA” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.1.

CEL: Celem ogólnym projektu było zwiększenie stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej poprzez podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej dla 35dzieci w wieku 3-5l., otwarcie 10 nowych miejsc w ramach popołudniowej edukacji przedszkolnej oraz usług dla 35rodziców, dostosowując je do indywidualnych potrzeb dzieci i rodziców oraz lokalnych uwarunkowań społeczno-gospodarczych w roku szkol.2012/2013

Zakładał bezpłatne wsparcie dla dzieci w wieku 3 do 5 lat i rodziców z powiatu płockiego i Miasta Płocka. Dzieci objęte były:

  • dziennym wsparciem psychologicznym, pedagogicznym i logopedycznym oraz szereg zajęć rozwijających, w obszarach matematyki dziecięcej, robotyki i techniki, muzyki i gimnastyki oraz zajęcia z języka angielskiego.
  • popołudniową opiekę i udział w ciekawych zajęciach rozwijająco-usprawniających w ramach „Akademii po godzinach”.

Projekt obejmował również wsparcie dla rodziców w postaci: indywidualnych konsultacji oraz warsztatów z logopedą, z pedagogiem/terapeutą, z psychologiem, także z lekarzem/rehabilitantem.

Projekt realizują Akademia Przedszkolaka MAX i Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczną „Wyspa Skarbów”.

W EKOLOGICZNYM LABIRYNCIE – POSZUKIWANIA SPOSOBÓW RACJONALNEGO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ W AKADEMII PRZEDSZKOLAKA MAX – 2012 rok

W tym roku nasze przedszkole zrealizowało projekt pt. W EKOLOGICZNYM LABIRYNCIE – POSZUKIWANIA SPOSOBÓW RACJONALNEGO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ W AKADEMII PRZEDSZKOLAKA MAX w ramach Konkursu grantowego pn. „Dobra energia dla wszystkich” organizowanego przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku. Jego celem było poszerzenie wiedzy ekologicznej oraz zbudowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko poprzez zaktywizowanie do działań związanych z efektywnym, oszczędnym zarządzaniem energią w codziennym życiu.

Nasze dzieciaki wzięły udział w cyklu zajęć: pt. „Co to ekologia? Oszczędzamy prąd. A po co?”  oraz warsztatach w terenie. Ponadto czynnie zaangażowały się podczas realizacji informacyjnej kampanii społecznej „OSZCZĘDNIE ZARZADZAJ ENERGIĄ NA
CO-DZIEŃ”, dzielnie przekonując do racjonalnego zarządzania energią.

TANIEC ŁĄCZY POKOLENIA – 2011/2012

Akademia Przedszkolaka MAX była partnerem Stowarzyszenia Mieszkańców Siecienia i Okolic na Rzecz Wspierania Aktywności Lokalnej. Wspierała Stowarzyszenie w realizacji projektu „Taniec łączy pokolenia” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” W ramach projektu odbywały się zajęcia taneczne dla uczniów szkoły podstawowej i ich rodziców, z zagwarantowaniem opieki świetlicowej nad dziećmi w trakcie trwania zajęć. Na zakończenie projektu kursanci zaprezentowali swoje umiejętności podczas musicalu.